Klacht over Psycholoog Brasschaat

De Belgische Federatie van Psychologen

Mijn praktijk is via de psychologencommissie aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Dat is beroepsvereniging waarin we afspraken hebben gemaakt over vakmanschap (opleiding en ervaring) en werkopstelling (openheid, vertrouwen). De BFP is er ook voor u. Mocht u om welke reden dan ook een klacht hebben of vinden dat iets niet verloopt zoals volgens u zou moeten, dan kunt u altijd bij hen terecht.

Samen oplossen

Ondanks mijn zorgvuldigheid en open manier van werken kan het zijn dat u vragen of klachten hebt over mij of de behandeling. U kunt altijd bij me terecht. Uw ervaring is belangrijk voor me, ik neem elke vraag of klacht bijzonder seri-eus en zal proberen er samen uit te komen. Mochten we er niet uitkomen, of mocht u om andere redenen dat niet willen, dan helpt de BFP u verder.

Gegevens BFP

Het beste kunt u de BFP bellen (2 514 75 09 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) of mailen (info@bfp-fbp.be). Kijk ook even op www.bfp-fbp.be, daar vindt u alle informatie. U kunt ook meteen een brief sturen naar het secretariaat: Belgische Federatie voor Psychologen, Galerij Agora, Grasmarkt 105/18, 1000 Brussel.

In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Mijn registratienummer bij de Psychologencommissie is: 842111355.

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.